Post

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Kho chứa hàng và Nhà máy sản xuất, chế biến cốp pha xây dựng tại khu công nghiệp Hòa Bình

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa ban hành Thông báo số 55/TB-BQLKKT ngày 08/9/2022 về chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Kho chứa hàng và Nhà máy sản xuất, chế biến cốp pha xây dựng tại Lô C1A , Khu công nghiệp Hòa Bình của Công ty TNHH MTV Ngọc Phú Kon Tum.

Post

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của bão số 4 tại các tỉnh khu vực Trung Bộ

Tổng Cục Thủy lợi vừa có Công điện số 1518/CĐ-TCTL-ATĐ gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hóa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum; Giám đốc Ban Quản lý dự án các tỉnh, thành phố đang quản lý các dự án sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của bão số 4 tại các tỉnh khu vực Trung Bộ.

Post

Kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Thực hiện Văn bản số 367/TTr-NV2, ngày 23/6/2022 của Thanh tra tỉnh về việc phối hợp chuẩn bị nội dung làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có Báo cáo số 154/BC-BQLKKT ngày 24/6/2022 về báo cáo Kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Cụ thể như sau:

Top page Desktop