Post

Hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tính đến ngày 29 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phê duyệt vị trí việc làm của 32 cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh (đạt 100%), gồm 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 03 tổ chức hành chính khác (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng Ban ATGT tỉnh) và 10/10 UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh. Cùng với đó Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cũng đã phê duyệt vị trí việc làm của 102/102 xã, phường, thị trấn của tỉnh.

Post

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án trong Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum

Ngày 04 tháng 3 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-BQLKKT về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy gia công kính cường lực và sản xuất các cấu kiện sắt của CÔNG TY TNHH MTV THỊNH PHƯỚC KON TUM tại Lô C4C, Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt các Văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Ngày 08 tháng 4 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh  tổ chức Hội nghị phổ biến, quán các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu (Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y).

Top page Desktop