Post

Thu hồi một phần diện tích đất trong KCN Hòa Bình và cho Công ty Đầu tư phát triển Protech Food thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh

Ngày 08 tháng 05 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp Kon Tum (nay là Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) thuê đất và cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển Protech Food thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh, tại Lô C1, Khu Công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với diện tích là 41.690 m2, thời hạn thuê đất đến tháng 03 năm 2058.

Post

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2070/UBND-KTTH ngày 13 tháng 6 năm 2024 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, theo đó yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1004/UBND-KTTH ngày 26/3/2024.

Post

Hưởng ứng Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VI năm 2024 với chủ đề “Master English - Courage to Intergrate”

Triển khai Kế hoạch số 215-KH/TWĐTN-BQT ngày 04/5/2024 của Ban bí thư Trung ương Đoàn; Công văn số 1351-CV/TĐTN ngày 12/5/2024 của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn và Công văn số 157-CV/ĐTN ngày 10/6/2024 của Ban thường vụ Đoàn Khối về việc hưởng ứng hưởng ứng Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VI năm 2024 với chủ đề “Master English - Courage to Intergrate”. Chi đoàn Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông tin về hội thi như sau:

Top page Desktop