danh-sach-thu-cong-vu-cua-bqlkkt

Danh sách thư công vụ của BQLKKT

Danh sách thư công vụ của BQLKKT

Họ và tên

Chức vụ

Email dự kiến

Ban quản lý khu kinh tế

Đơn vị

bqlkkt@kontum.gov.vn

Phạm Thanh Hà

Trưởng Ban

ptha.bqlkkt@kontum.gov.vn

Đặng Ngọc Thuận

Phó trưởng ban

dnthuan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Vũ Mạnh Hải

Phó trưởng ban

vmhai.bqlkkt@kontum.gov.vn

Huỳnh Quốc Trung

Phó trưởng ban

hqtrung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Văn Thư

Văn thư

vanthu.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lưu Đình Cầu

Chánh văn phòng

ldcau.bqlkkt@kontum.gov.vn

Đào Nguyên Hòa

Phó chánh văn phòng

dnhoa.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thanh Dao

Phó chánh văn phòng

ntdao.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Hoàng Bích Đào

Chuyên viên

nhbdao.bqlkkt@kontum.gov.vn

Vi Văn Đàm

Chuyên viên

vvdam.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thanh Hùng

Nhân viên

nthung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thành Tỉnh

Nhân viên

nttinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trương Thị Hương Lan

Nhân viên

tthlan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Tô Văn Thung

Chuyên viên

tvthung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Vũ Trọng Đại

Trưởng phòng

vtdai.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trương Văn Tố

Phó phòng

tvto.bqlkkt@kontum.gov.vn

Hoàng Văn Kiều

Phó phòng

hvkieu.bqlkkt@kontum.gov.vn

Bành Đức Hải

Cán sự

bdhai.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Tiến Đằng

Chuyên viên

ltdang.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Quốc Văn

Chuyên viên

nqvan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chuyên viên

ntpthao.bqlkkt@kontum.gov.vn

Tạ Thị An

Chuyên viên

ttan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trần Văn Lộc

Chuyên viên

tvloc.bqlkkt@kontum.gov.vn

Phùng Chí Đính

Trưởng phòng

pcdinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Võ Đình Sanh

Phó phòng

vdsanh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Phú Lâm

Chuyên viên chính

nplam.bqlkkt@kontum.gov.vn

Hồ Quốc Vũ

Chuyên viên

hqvu.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Hoàng Long

Chuyên viên

nhlong.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trương Thanh Tân

Chuyên viên

tttan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trần Trung Tuyến

Trưởng phòng

tttuyen.bqlkkt@kontum.gov.vn

Huỳnh Công Ân

Phó phòng

hcan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Ngô Thị Hồng Hạnh

Phó phòng

nthhanh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Hồ Tấn Cường

Chuyên viên

htcuong.bqlkkt@kontum.gov.vn

Phạm Công Thành

Chuyên viên

pcthanh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Phan Văn Châu

Chuyên viên

pvchau.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Văn Trung

Chuyên viên

nvtrung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Văn Vịnh

Chuyên viên

nvvinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KKT

Đơn vị

ctdtptht.bqlkkt@kontum.gov.vn

Văn Thư Công ty

Văn thư

vanthuctdtptht.bqlkkt@kontum.gov.vn

Thái Thanh Bình

Giám Đốc

ttbinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thanh Đoan

Phó giám đốc

ntdoan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trần Quang Nghĩ

Phó giám đốc

tqnghi.bqlkkt@kontum.gov.vn

Huỳnh Thị Tuyết

Phó phòng

httuyet.bqlkkt@kontum.gov.vn

Phan Thanh Trang

Kế toán trưởng

pttrang.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trần Duy Hưng

Trưởng phòng

tdhung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trần Thị Phương Thúy

Trưởng phòng

ttpthuy.bqlkkt@kontum.gov.vn

Hồ Thế Hậu

Nhân viên

hthau.bqlkkt@kontum.gov.vn

Võ Thanh Hải

Nhân viên

vthai.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Xuân Tĩnh

Đội trưởng

nxtinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Phạm Thị Minh Thư

Nhân viên

ptmthu.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thị Thắm

Nhân viên

nttham.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Văn Vi

Nhân viên

lvvi.bqlkkt@kontum.gov.vn

Cao thị Thuý Hằng

Nhân viên

ctthang.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Thị Hương

Nhân viên

lthuong.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thị Nhung

Nhân viên

ntnhung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Hồ Quốc Dũng

Nhân viên

hqdung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Thánh Thiện

Nhân viên

ltthien.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Đăng Huy

Nhân viên

ndhuy.bqlkkt@kontum.gov.vn

Bùi Ngọc Hải

Nhân viên

bnhai.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Văn Tuấn

Phó phòng

lvtuan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Thị Huyền

Nhân viên

lthuyen.bqlkkt@kontum.gov.vn

Đinh Thị Hoà

Nhân viên

dthoa.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Xuân Thịnh

Nhân viên

lxthinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Đơn vị

bqlck.bqlkkt@kontum.gov.vn

Văn thư BQLCK

Văn thư

vanthubqlck.bqlkkt@kontum.gov.vn

Tô Cao Sơn

Chánh văn phòng

tcson.bqlkkt@kontum.gov.vn

Vũ Văn Chừng

Phó chánh văn phòng

vvchung.bqlkkt@kontum.gov.vn

A Ngưng

Nhân viên

angung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Vũ Thị Nhung

Chuyên viên

vtnhung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Đỗ Tương

Chuyên viên

dtuong.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Hùng

Chuyên viên

nhung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

ntha.bqlkkt@kontum.gov.vn

Top page Desktop