de-nghi-dièu-chỉnh-dua-khu-cong-nghiep-hoa-binh-giai-doan-2-ra-khoi-quy-hoach-phat-trien-cac-khu-cong-nghiep-o-viet-nam

Đề nghị điều chỉnh đưa Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Đề nghị điều chỉnh đưa Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cho chủ trương điều chỉnh đưa Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), đặt tại vị trí thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Diện tích dự kiến quy hoạch đến năm 2020: 70 ha.

Lý do đề xuất đưa ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020:

Đến nay đã hết thời kỳ Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trong khi kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa rất hạn chế nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) trong giai đoạn 2016 - 2020 là không khả thi. Bên cạnh đó, nhằm tập trung nguồn lực đầu tư cho khu công nghiệp khác (Khu công nghiệp Sao Mai) và thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh thông qua việc thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Kon Tum, khai thác có hiệu quả quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; tạo cơ sở pháp lý để quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và triển khai các dự án theo quy định pháp luật có liên quan; phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, khai thác hiệu quả tài nguyên.

Sau khi điều chỉnh đưa Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, tại tỉnh Kon Tum còn các khu công nghiệp:

- Khu công nghiệp Hòa Bình (diện tích 60 ha) tại phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

- Khu công nghiệp Đăk Tô (diện tích 146,76 ha) tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum;

- Khu công nghiệp Sao Mai (diện tích 150 ha) tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tổng diện tích các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum sau khi điều chỉnh: 356,76 ha.

BBT

Top page Desktop