uy-ban-nhan-dan-tinh-kon-tum-ban-hanh-quyet-dinh-danh-muc-246-du-an-thu-hut-dau-tu-vao-tinh-kon-tum-giai-doan-2021-–-2025

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định Danh mục 246 dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định Danh mục 246 dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

Article

Ngày 02 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”; bao gồm 246 dự án, trong đó lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp 97 dự án; lĩnh vực Công nghiệp 33 dự án; lĩnh vực Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch 72 dự án; lĩnh vực Đầu tư phát triển đô thị 44 dự án.

Cũng theo Quyết định này, trên địa bàn Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm CN Đăk La (Đăk Hà) có 07 dự án do Ban quản lý Khu kinh tế đề xuất (1) Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (2) Khu đô thị - dịch vụ, du lịch; làng nghề tiểu thủ công nghiệp (3) Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics, kho bãi, dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y (4) Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bờ Y (giai đoạn I), Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (5) Thu hút đầu tư hạ tầng mở rộng Cụm công nghiệp Đăk La (6) Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung (7) Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đăk Tô. Có 12 dự án thu hút đầu tư do Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đề xuất (1) Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi (2) Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi (3) Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, chế biến ứng dụng công nghệ cao và phát điện sinh khối (4) Dự án trồng rừng nguyên liệu sản xuất gắn với chế biến (5) Dự án trồng dược liệu dưới tán rừng và gắn quản lý, bảo vệ rừng tại xã Đắk Ang và Sa Loong (6) Dự án nông nghiệp công nghệ cao Ngọc Hồi (7) Dự án sản xuất gắn với chế biến sản phẩm rau an toàn trên địa bàn xã Đắk Xú và Đắk Kan (8) Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm ứng  dụng công nghệ cao và an toàn dịch bệnh tại xã Đắk Dục và Đắk Nông (9) Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thị trấn Plei Kần (10) Khu nhà phố thương mại trung tâm huyện Ngọc Hồi (11) Khu du lịch sinh thái Đăk HNiêng, xã Pờ Y (12) Nâng cấp, sửa chữa Chợ thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.

Hoàng Văn Kiều - Phòng QLĐT

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop