uy-ban-nhan-dan-tinh-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-du-an-nha-trung-bay-gioi-thieu-cot-moc-bien-gioi-03-nuoc-viet-nam-–-lao-–-campuchia

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà trưng bày, giới thiệu cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam – Lào – Campuchia

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà trưng bày, giới thiệu cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam – Lào – Campuchia

Article

Ngày 28/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1290/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà trưng bày, giới thiệu cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam – Lào – Campuchia, với nội dung sau:

- Tên dự án: Nhà trưng bày, giới thiệu cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam – Lào – Campuchia, thuộc Dự án nhóm C.

- Địa điểm thực hiện dự án: Tại vị trí có toạ độ X = 506960.35, Y = 1623655.50 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

(Phối cảnh dự kiến Nhà trưng bày)

- Mục tiêu đầu tư: Tao điểm nhấn để thu hút khách đến tham quan, du lịch cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam – Lào – Campuchia; Tạo không gian dừng chân, tạm nghỉ để nghe giới thiệu về lịch sử, hình ảnh … của cột mốc cho khách đến tham quan du lịch; Hình thành nơi trưng bày, quảng bá và giới thiệu về cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

- Về quy mô đầu tư: Công trình dân dụng với diện tích khoảng 108m2, với kết cấu công trình: Móng trụ, giằng móng, cột, lanh ô tô, ô văng dùng bê tông cốt thép; móng tường xây đá chẻ; tường xây gạch; nền lát đá granit, tường sơn; mái lợp ngói, xà gốc, cầu phong, lo tô, vì kèo bằng thép; cửa đi, cửa sổ khung thép lót kính. Hệ thống điện: dùng nguồn điện năng lượng mặt trời. Hệ thống cấp nước: Dùng nguồn nước tự chảy.

- Tổng mức đầu tư: 730,54 triệu đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện: Từ năm 2017

Quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lập thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Xem Quyết định tại đây!

Văn phòng (tổng hợp)

Top page Desktop