chan-chinh-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-phong-chong-covid-19

Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19

Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19

Article

Ngày 3/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký Công điện số 01/CĐ-CTUBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn.

Xử lý nghiêm mọi trường hợp chủ quan, lơ là

Công điện nêu rõ, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc triển khai thực hiện khẩn trương, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Các cấp, các ngành nói chung và ngành Y tế nói riêng đã nỗ lực triển khai thực hiện đạt một số kết quả; có sự chủ động tích cực trong công tác y tế dự phòng.

Vì vậy, đến nay, trên địa bàn tỉnh cơ bản kiểm soát được tình hình.

Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, xuất hiện tình huống, nguy cơ khó lường. Thực tế, một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là kiểm tra, giám sát thực hiện quy định phòng chống dịch 5K của Bộ Y tế, nhất là việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng.

Trong điều kiện cả nước, cả tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để kịp thời chấn chỉnh những bất cập và tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các quy định, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch của ngành Y tế.

Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Giao trách nhiệm người đứng đầu

Trên cơ sở tình hình thực tiễn, kinh nghiệm phòng chống dịch trong thời gian qua; bám sát chỉ đạo của của Trung ương, của tỉnh để rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng, chống dịch theo tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa đi đôi với việc kiểm tra, giám sát và cụ thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương.

Tăng cường phối hợp hơn nữa giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống dịch; luôn tỉnh táo, sáng suốt, tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong việc xử lý tình huống, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch 5K của Bộ Y tế, nhất là việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng theo đúng quy định pháp luật. Các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch nêu cao tinh thần trách nhiệm, xả thân, cống hiến vì danh dự, nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý, vì sức khỏe cộng đồng, hạnh phúc của nhân dân. UBND tỉnh ghi nhận, sẽ có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời, phù hợp.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để dịch xảy ra và bùng phát trên địa bàn.

"Khóa" chặt biên giới; nêu cao trách nhiệm

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh; UBND các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai; Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và các đơn vị, địa phương có liên quan siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong công tác quản lý nhập cảnh và kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, không để xảy ra nhập cảnh trái phép.

Sở Y tế bám sát các chỉ đạo của Trung ương, nhất là Bộ Y tế để tiếp cận với các nguồn vắc xin phòng Covid-19; tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

Phát huy trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống dịch; nêu cao trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; tham mưu (chủ trì) tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh), UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, gây mất ổn định và hoảng loạn trong xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo các đơn vị thành viên trong công tác chỉ đạo, quản lý, động viên, tập hợp khối đại đoàn kết để tập trung cho việc chống dịch hiệu quả.

Theo http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/chan-chinh-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-phong-chong-covid-19-18643.html

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop