Dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Tỉnh Kon Tum (Ban hành kèm theo Quyết định 252/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 và Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Xem chi tiết danh mục tại đây

TT Tên dự án Địa điểm Quy mô/công suất Vốn đầu tư (tỷ đồng)
1 Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 794 ha 7.900
2 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics, kho bãi, dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 12 ha 360
3 Dự án đầu tư điện năng lượng mặt trời tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 5MW/7,5 ha 100
4 Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi Tiểu khu 184, 186 xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 500 ha 1.400
5 Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 416 ha 1.164
6 Nâng cấp, mở rộng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Từ 4,9 ha lên 10 ha 30
7 Khu nhà phố thương mại Trung tâm huyện Ngọc Hồi Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi 12.893 m2 200
8 Nâng cấp, sửa chữa Chợ thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi 01 ha 40
9 Dự án Khu dân cư mới Đăk Tráp, huyện Ngọc Hồi Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi 43 ha 265
10 Thu hút đầu tư hạ tầng mở rộng Cụm công nghiệp Đắk La xã Đắk La, huyện Đắk Hà 70ha 90
Top page Desktop