Danh sách thư công vụ của BQLKKT

Họ và tên

Chức vụ

Email dự kiến

Ban quản lý khu kinh tế

Đơn vị

bqlkkt@kontum.gov.vn

Phạm Thanh Hà

Trưởng Ban

ptha.bqlkkt@kontum.gov.vn

Đặng Ngọc Thuận

Phó trưởng ban

dnthuan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Vũ Mạnh Hải

Phó trưởng ban

vmhai.bqlkkt@kontum.gov.vn

Huỳnh Quốc Trung

Phó trưởng ban

hqtrung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Văn Thư

Văn thư

vanthu.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lưu Đình Cầu

Chánh văn phòng

ldcau.bqlkkt@kontum.gov.vn

Đào Nguyên Hòa

Phó chánh văn phòng

dnhoa.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thanh Dao

Phó chánh văn phòng

ntdao.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Hoàng Bích Đào

Chuyên viên

nhbdao.bqlkkt@kontum.gov.vn

Vi Văn Đàm

Chuyên viên

vvdam.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thanh Hùng

Nhân viên

nthung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thành Tỉnh

Nhân viên

nttinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trương Thị Hương Lan

Nhân viên

tthlan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Tô Văn Thung

Chuyên viên

tvthung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Vũ Trọng Đại

Trưởng phòng

vtdai.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trương Văn Tố

Phó phòng

tvto.bqlkkt@kontum.gov.vn

Hoàng Văn Kiều

Phó phòng

hvkieu.bqlkkt@kontum.gov.vn

Bành Đức Hải

Cán sự

bdhai.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Tiến Đằng

Chuyên viên

ltdang.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Quốc Văn

Chuyên viên

nqvan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chuyên viên

ntpthao.bqlkkt@kontum.gov.vn

Tạ Thị An

Chuyên viên

ttan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trần Văn Lộc

Chuyên viên

tvloc.bqlkkt@kontum.gov.vn

Phùng Chí Đính

Trưởng phòng

pcdinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Võ Đình Sanh

Phó phòng

vdsanh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Phú Lâm

Chuyên viên chính

nplam.bqlkkt@kontum.gov.vn

Hồ Quốc Vũ

Chuyên viên

hqvu.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Hoàng Long

Chuyên viên

nhlong.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trương Thanh Tân

Chuyên viên

tttan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trần Trung Tuyến

Trưởng phòng

tttuyen.bqlkkt@kontum.gov.vn

Huỳnh Công Ân

Phó phòng

hcan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Ngô Thị Hồng Hạnh

Phó phòng

nthhanh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Hồ Tấn Cường

Chuyên viên

htcuong.bqlkkt@kontum.gov.vn

Phạm Công Thành

Chuyên viên

pcthanh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Phan Văn Châu

Chuyên viên

pvchau.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Văn Trung

Chuyên viên

nvtrung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Văn Vịnh

Chuyên viên

nvvinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KKT

Đơn vị

ctdtptht.bqlkkt@kontum.gov.vn

Văn Thư Công ty

Văn thư

vanthuctdtptht.bqlkkt@kontum.gov.vn

Thái Thanh Bình

Giám Đốc

ttbinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thanh Đoan

Phó giám đốc

ntdoan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trần Quang Nghĩ

Phó giám đốc

tqnghi.bqlkkt@kontum.gov.vn

Huỳnh Thị Tuyết

Phó phòng

httuyet.bqlkkt@kontum.gov.vn

Phan Thanh Trang

Kế toán trưởng

pttrang.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trần Duy Hưng

Trưởng phòng

tdhung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Trần Thị Phương Thúy

Trưởng phòng

ttpthuy.bqlkkt@kontum.gov.vn

Hồ Thế Hậu

Nhân viên

hthau.bqlkkt@kontum.gov.vn

Võ Thanh Hải

Nhân viên

vthai.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Xuân Tĩnh

Đội trưởng

nxtinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Phạm Thị Minh Thư

Nhân viên

ptmthu.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thị Thắm

Nhân viên

nttham.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Văn Vi

Nhân viên

lvvi.bqlkkt@kontum.gov.vn

Cao thị Thuý Hằng

Nhân viên

ctthang.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Thị Hương

Nhân viên

lthuong.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thị Nhung

Nhân viên

ntnhung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Hồ Quốc Dũng

Nhân viên

hqdung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Thánh Thiện

Nhân viên

ltthien.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Đăng Huy

Nhân viên

ndhuy.bqlkkt@kontum.gov.vn

Bùi Ngọc Hải

Nhân viên

bnhai.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Văn Tuấn

Phó phòng

lvtuan.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Thị Huyền

Nhân viên

lthuyen.bqlkkt@kontum.gov.vn

Đinh Thị Hoà

Nhân viên

dthoa.bqlkkt@kontum.gov.vn

Lê Xuân Thịnh

Nhân viên

lxthinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Đơn vị

bqlck.bqlkkt@kontum.gov.vn

Văn thư BQLCK

Văn thư

vanthubqlck.bqlkkt@kontum.gov.vn

Tô Cao Sơn

Chánh văn phòng

tcson.bqlkkt@kontum.gov.vn

Vũ Văn Chừng

Phó chánh văn phòng

vvchung.bqlkkt@kontum.gov.vn

A Ngưng

Nhân viên

angung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Vũ Thị Nhung

Chuyên viên

vtnhung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Đỗ Tương

Chuyên viên

dtuong.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Hùng

Chuyên viên

nhung.bqlkkt@kontum.gov.vn

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

ntha.bqlkkt@kontum.gov.vn

Top page Desktop