gioi-thieu-dia-diem-va-cung-cap-thong-tin-quy-hoach-cho-cong-ty-co-phan-duoc-lieu-va-thuc-pham-mang-den

Giới thiệu địa điểm và cung cấp thông tin quy hoạch cho Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen

Giới thiệu địa điểm và cung cấp thông tin quy hoạch cho Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen

Article

Ngày 25/11/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế giới thiệu vị trí đất và cung cấp thông tin quy hoạch cho Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen tại Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, Tp. Kon Tum.

Mục đích xây dựng: Cụm nhà máy chế biến thực phẩm và dược liệu công nghệ cao.

Tổng diện tích: Khoảng 34,2 ha

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum yêu cầu nhà đầu tư:

- Thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.

- Đảm bảo năng lực để thực hiện dự án.

- Hồ sơ thiết kế công trình phải phù hợp với các nội dung quy định của Thông báo này, được cơ quan tư vấn có chức năng lập, tư vấn thẩm tra và được cấp có thẩm quyền thẩm định.

- Trước khi đầu tư xây dựng, đưa công trình vào sử dụng phải được các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, phòng chống cháy nổ chứng nhận đủ điều kiện theo quy định.

- Những sai phạm về quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, thiết kế kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ... phải tiến hành xử lý theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Lưu ý:

- Sau khi được giới thiệu vị trí đất và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, Nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

- Đề nghị Nhà đầu tư thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết trong Đơn xin giới thiệu địa điểm và cung cấp thông tin quy hoạch ngày 20/11/2020 của Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen, cụ thể: Hoàn thành các thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư, đất đai, môi trường xây dựng…tối đa 06 tháng kể từ ngày ký thông báo; hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động tối đa 24 tháng kể từ ngày được cấp chủ trương đầu tư.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc hoặc chưa rõ đề nghị Nhà đầu tư liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tỉnh Kon Tum để được hướng dẫn, giải quyết.

BBT trang thông tin điện tử

 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop