Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Cửa...

Theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Nghĩa Lào (Công ty) tại văn bản số  01/CV-CTy, ngày 07/05/2021 về việc xin rút hồ sơ điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư. Ngày 11/5/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành văn bản số 344/BQLKKT-QLĐT về việc trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Cửa hàng Xăng dầu Nghĩa Lào gửi Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum và Công ty.              

Post

Đề xuất đăng ký hỗ trợ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển đến các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La văn bản số 982/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 26/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh V/v đề xuất đăng ký hỗ trợ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 từ Qũy Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Post

Chương trình xếp hạng và tôn vinh doanh nghiệp năm 2020

BQLKKT thông báo đến các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La tham gia chương trình Chương trình xếp hạng và tôn vinh doanh nghiệp năm 2020 do VCCI tổ chức.

Top page Desktop