[infographic]-10-su-kien-noi-bat-tinh-kon-tum-nam-2022

[INFOGRAPHIC] 10 sự kiện nổi bật tỉnh Kon Tum năm 2022

[INFOGRAPHIC] 10 sự kiện nổi bật tỉnh Kon Tum năm 2022

Article

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Sau đây là 10 sự kiện thời sự nổi bật trong năm.

 

                                       

ST

Theo https://www.baokontum.com.vn/infographic/infographic-10-su-kien-noi-bat-tinh-kon-tum-nam-2022-27686.html

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Top page Desktop