bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-doanh-nghiep-quy-ii-nam-2024

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý II năm 2024.

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý II năm 2024.

Article

Ngày 12/06/2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 158/BC-BQLKKT về Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý II năm 2024.. Nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop