cong-bo-quy-dat-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-khu-cong-nghiep-hoa-binh-cum-cong-nghiep-dak-la

Công bố quỹ đât tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu công nghiệp Hoà Bình, cụm công nghiệp Đăk La

Công bố quỹ đât tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu công nghiệp Hoà Bình, cụm công nghiệp Đăk La

Công bố quỹ đât tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu công nghiệp Hoà Bình, cụm công nghiệp Đăk La. Xem tại đây!

Top page Desktop