cung-cap-so-lieu-ket-qua-thanh-tra-kiem-tra-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-6-thang-dau-nam-2024

cung cấp số liệu kết quả thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024

cung cấp số liệu kết quả thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024

Article

Ngày 04/05/2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 536/BQLKKT-KHTH về cung cấp số liệu kết quả thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024.. Nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây: văn bản, phụ lục 1, phụ lục 2

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop