de-xung-dang-la-3-vung-kinh-te-dong-luc

Để xứng đáng là 3 vùng kinh tế động lực

Để xứng đáng là 3 vùng kinh tế động lực

Article

Để thoát nghèo, làm giàu từ nội lực, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, dồn sức đầu tư xây dựng 3 vùng kinh tế động lực là Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi), Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen (huyện Kon Plông) và thành phố Kon Tum. Với quyết tâm và đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện, diện mạo của 3 vùng kinh tế đã hiện hữu, góp phần tích cực vào thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thu hút đầu tư vào 3 vùng kinh tế

Trong 5 năm (2016-2020), tỉnh đã huy động và bố trí trên 7.681 tỷ đồng đầu tư phát triển tại 3 vùng kinh tế động lực nói trên. Đến nay, tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp Hòa Bình, Đăk La, Sao Mai, Măng Đen đã có 153 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 8.886 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã thu hút 16 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 4.645 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2018, 2019 đã thu hút được các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn FLC, Tập đoàn TH True Milk… đến nghiên cứu và đầu tư vào các lĩnh vực tại ba vùng kinh tế.

Cùng với việc tăng cường cải cách hành chính để tạo niềm tin ngay từ ban đầu cho nhà đầu tư vào 3 vùng kinh tế, những năm qua, tỉnh ban hành nhiều chủ trương và dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày 9/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU “về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá để phát triển kinh tế - xã hội”, trong đó, lĩnh vực đột phá là tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ, nhất là trên địa bàn thành phố Kon Tum; đẩy mạnh đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ; trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu và hệ thống xử lý nước thải trong khu, cụm công nghiệp, vừa xây dựng, vừa kêu gọi, nhanh chóng tiếp nhận các dự án đầu tư.

Tỉnh còn tích cực xúc tiến đầu tư phát triển và quảng bá các sản phẩm mũi nhọn chủ lực là thế mạnh riêng của tỉnh như sâm Ngọc Linh, các sản phẩm cà phê chế biến và các loại dược liệu đặc trưng của địa phương như hồng đẳng sâm, đương quy, đinh lăng… Các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế tỉnh đã tiên phong trong việc nghiên cứu, bảo tồn thành công nguồn gen gốc và nhân giống, mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng lên tới 660ha và đang triển khai dự án trồng mới gần 5.000ha tại huyện Tu Mơ Rông. Năm 2019, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thành công Hội nghị đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác tại thành phố Hà Nội; tổ chức triển lãm di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh Kon Tum “Báu vật đại ngàn” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Đồng thời, đã gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc, Thái Lan và đi thực tế tìm hiểu, thu hút các nhà đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Pháp.

Hiệu quả từ chủ trương đúng

Từ chủ trương đúng hướng và giải pháp đồng bộ trong xây dựng và phát triển 3 vùng kinh tế động lực nên trong những năm qua, Kon Tum đã có sự bứt phá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,7%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Có 27/30 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt (trong đó có 11/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt). Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 14.782 tỷ đồng, tăng 9,96%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 37,35 triệu đồng lên 41,28 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 3.124 tỷ đồng, vượt 26,63% kế hoạch đề ra. Hiện toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có thể khẳng định, Kon Tum đã đạt nhiều thành tựu trong thu hút đầu tư vào ba vùng kinh tế động lực, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Hiện nay, tỉnh đang khẩn trương đầu tư xây dựng để thành phố Kon Tum đạt tiêu chuẩn của đô thị loại II, xúc tiến thành lập thị xã Ngọc Hồi vào năm 2021. Xúc tiến xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh và các khu đô thị mới. Đặc biệt, đã thành lập được các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ban hành được chương trình, kế hoạch dồn đổi, tích tụ ruộng đất để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Tạo giải pháp khơi thông nguồn lực

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản trong giai đoạn 2020-2025, tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế, trọng tâm là tiếp tục đẩy nhanh xây dựng, phát triển 3 vùng kinh tế động lực với những giải pháp:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng. Giao nhiệm vụ cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, xác định các định hướng, giải pháp đột phá cụ thể cho từng vùng kinh tế động lực của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước cho chính quyền tại các vùng kinh tế động lực.  

Hai là, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư xây dựng đường cao tốc Cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Ngọc Hồi – Plei Ku. Cùng với hai tỉnh Gia Lai và Bình Định đề xuất làm đường cao tốc Pleiku - Quy Nhơn; phối hợp với các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Quảng Ngãi để mở rộng các tuyến giao thông kết nối liên vùng như Quốc lộ 40, Quốc lộ 24 nhằm tăng cường giao lưu và phát triển kinh tế - xã hội.

 Ba là, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02 - NQ/TU ngày 30/6/2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh”. Tập trung đầu tư phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Kon Plông và thành phố Kon Tum; phát triển các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Ngọc Hồi khi có đủ điều kiện. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, nhất là những sản phẩm chủ lực, đặc hữu của tỉnh như: sâm Ngọc Linh, Da Vàng, rượu sim Măng Đen, hồng đẳng sâm, đương quy, đinh lăng…

Bốn là, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy hoạch ở các vùng kinh tế động lực. Định kỳ tiến hành kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, khắc phục ngay tình trạng “quy hoạch treo”. Huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng tại các vùng kinh tế.

Năm là, triển khai có hiệu quả các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục củng cố và phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế đã được thiết lập, trong đó coi trọng củng cố, tăng cường quan hệ, hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên giới của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh giáp biên giới của hai nước bạn để đề nghị Chính phủ ba nước xem xét, sớm mở cửa khẩu phụ ở những nơi có đủ điều kiện và nâng cấp các cửa khẩu phụ lên thành cửa khẩu chính. Nghiên cứu, đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác với một số địa phương của Pháp và các nước châu Âu, châu Mỹ có thế mạnh về du lịch, quy hoạch và quản lý đô thị; thực hiện có hiệu quả nội dung hợp tác đã ký kết với các địa phương của Hàn Quốc, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, I-xra-en.

Theo http://baokontum.com.vn/kinh-te/de-xung-dang-la-3-vung-kinh-te-dong-luc-18155.html

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop