Post

Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác về Nhân quyền

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người và đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc về tình hình Nhân quyền ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi cho Đối thoại nhân quyền thường niên giữa Việt Nam với Úc, EU; đồng thời, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Post

Thông báo kêu gọi các tổ chức, cá nhân và Nhân dân cung cấp thông t...

Ngày 08 tháng 7 năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum có Văn bản số 2509-CV/BTGTU về việc cung cấp thông tin vị trí trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong kháng chiến. Theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chỉ đạo đăng, phát Thông báo kêu gọi Nhân dân trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin xác định vị trí của các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong kháng chiến trên báo chí tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT của địa phương, đơn vị.

Post

Điều chỉnh một số mục tiêu phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum ban hành Kết luận số 1884-KL/TU ngày 02 tháng 7 năm 2024 về điều chỉnh một số mục tiêu tại Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Post

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm...

Ngày 02 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 2326/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Post

Hội nghị đánh giá công tác phối hợp 6 tháng đầu năm giữa Ban Quản...

Ngày 27/6/2024, tại Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (tỉnh Attapue, Lào), Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (Lào) và Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Việt Nam) phối hợp tổ chức Hội nghị luân phiên đánh giá công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2024, triển khai công tác phối hợp 6 tháng cuối năm 2024 giữa các ngành chức năng tại hai cửa khẩu. Tham dự hội nghị về phía Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa có đồng chí Đại tá Phoxay SULIVONGSA –Trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa cùng các ngành chức năng công tác tại Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa. Về phía Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có đồng chí Đặng Ngọc Thuận, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cùng các ngành chức năng công tác tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Post

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, dự án: Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 1), cụ thể như sau:

Post

Triển khai xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2025

Trên cơ sở văn bản số 1232/SCT-QLCNKTATMT của Sở Công thương, Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành văn bản số 719/BQLKKT-QLĐT về việc đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2025 gửi đến các Doanh nghiệp, Cơ sở SXKD trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp tỉnh biết, nghiên cứu đăng ký danh mục đề án khuyến công quốc gia năm 2025.

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tham gia hoạt động hưởng ứng “...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2024, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức cho công chức, viên chức, lao động, đoàn viên cơ quan tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ hỗ trợ nhân đạo của tỉnh với tổng số tiền là 2.591.000 đồng (Hai triệu năm trăm chín mươi mốt ngàn đồng). Đây là hoạt động thể hiện truyền thống nhân ái, tình yêu thương con người, tinh thần đoàn kết dân tộc; là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trợ giúp các đối tượng khó khăn, dễ bị tổn thương trong xã hội; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Post

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao nhiệm vụ) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, dự án: Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 1), cụ thể như sau:

Post

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em ...

Triển khai Kế hoạch số 1600/KH-UBND ngày 09/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp với Ban Chấp hành các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) xây dựng Kế hoạch triển khai và chỉ đạo thực hiện các hoạt động hưởng ứng tại cơ quan. Nhìn chung các hoạt động được tổ chức tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đều đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp, động viên cả vật chất lẫn tinh thần đối với trẻ em, con em CC, VC, LĐ trong cơ quan. Một số kết quả cụ thể:

Post

Triển khai công tác của ngành Ngân hàng tỉnh Kon Tum trên địa bàn h...

Ngày 27/5/2024, tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum phối hợp với Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tổ chức Chương trình công tác của ngành Ngân hàng tỉnh trên địa bàn huyện Ngọc Hồi nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng và ngành ngân hàng trong công tác phòng, chống tiền giả, công tác thu đổi ngoại tệ, quản lý ngoại hối.

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2024, công nhận 57 cơ quan, 41 doanh nghiệp và 13 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023. Theo Quyết định trên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là một trong các cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023.

Post

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2024

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tại Văn bản số 2427-CV/BTGTU, ngày 22 tháng 05 năm 2024) và đề nghị của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (tại Văn bản số 106-CV/BTGĐUK, ngày 23 tháng 05 năm 2024), Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 06-2024, cụ thể như sau:

Post

Đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan tham dự hội nghị ...

Sáng 10 tháng 5 năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức khen thưởng cho các tập thể, c...

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2024, sau buổi chào cờ đầu tuần thứ 19, tháng 5-2024. Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Post

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ- SỨC MẠNH VIỆT NAM, TẦM VÓC THỜI ĐẠI - Ph...

70 năm trôi qua, những bài học từ chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước hiện nay. Trong đó, phát huy sức mạnh của “thế trận lòng dân” dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng là một trong những bài học sâu sắc, to lớn nhất thời kỳ đổi mới.

Post

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ- SỨC MẠNH VIỆT NAM, TẦM VÓC THỜI ĐẠI. Phầ...

Sau khi công tác chuẩn bị hoàn thành, ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiến công Điện Biên Phủ. Chiến dịch diễn ra thành ba đợt trong gần hai tháng. Với địa hình hiểm trở, việc kéo pháo vào tập trung tại trận địa đã vô cùng khó khăn.Tuy nhiên, với tinh thần quả cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh, quân và dân ta đã tìm mọi cách vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Post

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - SỨC MẠNH VIỆT NAM, TẦM VÓC THỜI ĐẠI - P...

70 năm đã trôi qua, Chiến dịch Điện Biên Phủ (07.5.1954 - 07.5.2024) là chiến thắng vĩ đại đã ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX. Đây là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử... Ý nghĩa, tầm vóc, những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo kiểm kê tài ...

Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

Post

Thống nhất xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại thôn Tê Xô Trong, xã...

Triển khai Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 14-03-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” tại các thôn (làng) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và Quyết định số 40/QĐ-BQLKKT, ngày 17-4-2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thành lập Tổ hỗ trợ, giúp đỡ thôn Tê Xô Trong (xã Đăk TờKan, huyện Tu Mơ Rông) xây dựng mô hình “Dân vận khéo”gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Post

Thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng của...

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm về triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng thời, tuyên truyền đậm nét về các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị của Sở Thông tin-Truyền thông. Công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Top page Desktop