lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-06-1072020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 06-10/7/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 06-10/7/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 06-10/7/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

06/7/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban hội ý giao ban với Trưởng các phòng, đơn vị (phòng họp số 1).

- 9h00: Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng về bình xét tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; mời đồng chí Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban; đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban cùng dự họp (phòng họp số 1).

- 13h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh (tại Tỉnh ủy).

- 13h30: Họp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tại HT BQL cửa khẩu).

 

Thứ ba,

07/7/2020

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI (tại HĐND tỉnh).

- Làm việc.

Thứ tư,

08/7/2020

- Làm việc.

- 13h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI (tại HĐND tỉnh).

Thứ năm,

09/7/2020

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (tại Tỉnh ủy).

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự Hội nghị báo cáo viên quý III/2020 (tại PH trực tuyến HT Ngọc Linh).

 

- Làm việc.

Thứ sáu,

10/7/2020

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự Hội nghị lần thứ 20 BCH Đảng bộ tỉnh (01 ngày, tại Tỉnh ủy).

- Làm việc.

Top page Desktop