lich-cong-tac-bql-khu-kinh-te-tu-ngay-19-23102020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 19-23/10/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 19-23/10/2020

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 19-23/10/2020

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

19/10/2020

- 7h00: Lãnh đạo Ban Hội ý với Trưởng các phòng, đơn vị (PH số 1).

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường cao đẳng Công đồng Ko Tum.

- Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban; Phòng QLĐT; QLXDTNMT tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của DN tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (02 ngày).

- Công ty ĐTPTHT kiểm tra các công trình trong mùa mưa bão tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Làm việc.

Thứ ba,

20/10/2020

- Làm việc.

- 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; phòng KHTH dự Hội thảo lấy ý kiến tham gia đóng góp vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Thứ tư,

21/10/2020

-  Làm việc.

- 14h00: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban họp giao ban các ngành công tác tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tại HT BQL cửa khẩu).

Thứ năm,

22/10/2020

- 6h20: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban; đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (tại HT Ngọc Linh).

- 8h00: Lãnh đạo Ban; CCVC, người lao động các phòng, đơn vị dự Hội nghị học tập, quán triệt NQĐH Đảng bộ huyện Ngọc Hồi nhiệm kỳ 2020-2025 (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- Làm việc.

Thứ sáu,

23/10/2020

- Làm việc.

- 15h00: Toàn thể CCVC, LĐ dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị.

Top page Desktop