quy-hoach-cua-khau-tren-tuyen-bien-gioi-dat-lien-viet-nam-–-lao-thoi-ky-2021-–-2030-tam-nhin-den-nam-2050

Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Lào thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Lào thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Article

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Lào thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó tỉnh Kon Tum nâng cấp 01 cặp cửa khẩu quốc tế: Đắk Long  - Văng Tắt và 01 cặp cửa khẩu chính Đắk Blô – Đắk Bar

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Lào bao gồm các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum.

Theo đó, thời kỳ 2021 - 2030, sẽ mở, nâng cấp 06 cửa khẩu quốc tế, 08 cửa khẩu chính và 11 cửa khẩu phụ. Tỉnh Kon Tum sẽ nâng cấp 01 cặp cửa khẩu chính: Đắk Long  - Văng Tắt. Dự kiến đến năm 2030, tuyến biên giới Việt Nam – Lào có 46 cửa khẩu, trong đó có 15 cửa khẩu quốc tế, 10 cửa khẩu chính và 21 cửa khẩu phụ.

Tầm nhìn đến năm 2050 mở, nâng cấp 06 cửa khẩu quốc tế, 10 cửa khẩu chính và 02 cửa khẩu phụ. Tỉnh Kon Tum sẽ có 01 cặp cửa khẩu được nâng cấp cửa khẩu quốc tế là: Đắk Long  - Văng Tắt và nâng cấp 01 cặp cửa khẩu chính Đắk Blô – Đắk Bar. Dự kiến trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào có 49 cửa khẩu, trong đó có 21 cửa khẩu quốc tế, 15 cửa khẩu chính và 13 cửa khẩu phụ.

Theo quy hoạch, định hướng đầu tư, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động cửa khẩu là: Từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu với nội địa, kết nối với cửa khẩu bên kia biên giới và giao thông trong khu vực cửa khẩu và đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Quyết định cũng nêu rõ, khi xây dựng quy hoạch khu vực cửa khẩu cần bố trí khu vực nhà làm việc liên hợp của các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu, khu vực dành cho kho, bãi phục vụ công tác tập kết, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới; bố trí vị trí đất trong khu vực cửa khẩu để đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan như địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu để đáp ứng công tác quản lý nhà nước về hải quan và đảm bảo thuận lợi thương mại; bố trí các vị trí lắp đặt trang thiết bị của cơ quan xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch tại khu vực cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh và thực hiện phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới…

Nội dung Quy hoạch xem chi tiết tại đây

Đào Nguyên Hoà - Phòng QLĐT

Top page Desktop