quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Ngày 23/01/2023 Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ký quyết định số 08/QĐ-BQLKKT về ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop