tam-dung-viec-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-giai-quyet-tthc-tai-bhxh-tinh-va-bhxh-cac-huyen-vao-sang-thu-bay-hang-tuan

Tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện vào sáng thứ Bảy hàng tuần

Tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện vào sáng thứ Bảy hàng tuần

Article

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum vừa ban hành thông báo về việc tạm dừng việc giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó,  Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum và Bảo hiểm xã hội các huyện sẽ tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở vào sáng thứ Bảy hằng tuần, kể từ ngày 01-03-2024.

Tuy nhiên, cơ quan BHXH tỉnh và các huyện vẫn tiếp nhận TTHC bằng hình thức giao dịch điện tử của cá nhân, đơn vị thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VssID-BHXH số trên thiết bị di động.

Công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trên địa bàn vẫn được cơ quan BHXH tỉnh và các huyện duy trì và đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, đơn vị từ thứ Hai đến thử Sáu hằng tuần.

Đào Nguyên Hòa - Phòng QLĐT

Top page Desktop