tang-cuong-cong-tac-phong-chong-ngo-doc-thuc-pham-cua-cac-doanh-nghiep-trong-kcn-kkt

Tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm của các doanh nghiệp trong KCN, KKT

Tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm của các doanh nghiệp trong KCN, KKT

Article

Ngày 04 tháng 7 năm 2024, Ban quản lý khu kinh tế ban hành văn bản số 809/BQLKKT-QLĐT về triển khai văn bản số 2331/UBND-KGVX ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh tỉnh.

Theo đó, để phòng chống ngộ độc thực phẩm cho người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp không ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu, cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn uống với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản số 113/BQLKKT-QLĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Ban quản lý Khu kinh tế về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trước đó, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2331/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của UBND tỉnh và Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh.

 Thực hiện nghiêm túc việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý và thông tin rộng rãi kết quả xử lý để cảnh báo cho cộng đồng. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đào Nguyên Hòa - Phòng Quản lý đầu tư

Top page Desktop