tang-cuong-cong-tac-thanh-tra-xu-ly-vi-pham-ve-an-toan-lao-dong-trong-hoat-dong-san-xuat-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh

Tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Article

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 01 tháng 5 năm 2024. Ngày 07/5/2024, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1549/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên; tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tương tự nêu trên.

2. Sở Công Thương chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình sản xuất công nghiệp, vận hành lò hơi, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động.

Nguyễn Phú Lâm -  Phòng Quản lý đầu tư.

Top page Desktop