thong-bao-dang-ky-tham-gia-ky-thi-tay-nghe-quoc-gia-lan-thu-11-nam-2020

Thông báo đăng ký tham gia kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Thông báo đăng ký tham gia kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Article

Căn cứ văn bản số 788/SLĐTBXH-DN ngày 07/6/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc đề nghị đăng ký tham gia kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông tin đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La biết, đăng ký tham gia như sau:

- Tất cả người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp chưa từng tham dự thi tay nghề ASEAN và thế giới các năm trước và có độ tuổi không quá 21 tuổi tính đến năm tổ chức thi (có ngày sinh từ ngày 01/01/1999 trở lại đây). Riêng đối với nghề cơ điện tử và lắp cáp mạng thông tin không quá 24 tuổi tính từ năm tổ chức thi (có ngày sinh từ ngày 01/01/1996 trở lại đây).

- Đối tượng, điều kiện, các nghề thi, đề thi, thời gian, địa điểm và các yêu cầu khác có liên quan xem chi tiết tại Công văn số 896/TCGDNN-KNN ngày 28/5/2019 của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp.

- Danh sách đăng ký và dự kiến số nghề tham gia dự kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11, năm 2020 (theo phụ lục 1,2 và 3 Công văn số 896/TCGDNN-KNN ngày 28/5/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) của các đơn vị đề nghị gửi về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trước ngày 20/6/2019 và gửi file dữ liệu qua địa chỉ Email: an84kkt@gmail.com.vn để tổng hợp, đăng ký; đồng thời gửi Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Kon Tum.

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop