thong-bao-keu-goi-cac-to-chuc-ca-nhan-va-nhan-dan-cung-cap-thong-tin-xac-dinh-vi-tri-cac-co-quan-don-vi-cua-tinh-kon-tum-trong-khang-chien

Thông báo kêu gọi các tổ chức, cá nhân và Nhân dân cung cấp thông tin xác định vị trí các cơ quan, đơn vị của tỉnh Kon Tum trong kháng chiến

Thông báo kêu gọi các tổ chức, cá nhân và Nhân dân cung cấp thông tin xác định vị trí các cơ quan, đơn vị của tỉnh Kon Tum trong kháng chiến

Article

Ngày 08 tháng 7 năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum có Văn bản số 2509-CV/BTGTU về việc cung cấp thông tin vị trí trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong kháng chiến. Theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chỉ đạo đăng, phát Thông báo kêu gọi Nhân dân trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin xác định vị trí của các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong kháng chiến trên báo chí tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT của địa phương, đơn vị.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đăng tải toàn văn nội dung Thông báo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy như sau:

Hiện nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đang chủ trì triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong kháng chiến. Việc xác định được địa điểm nơi đóng chân của các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong kháng chiến là việc làm rất ý nghĩa để tri ân thế hệ đi trước; đồng thời, là cơ sở quan trọng để xây dựng các di tích lịch sử phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Quá trình xác định vị trí, địa điểm các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong kháng chiến phải căn cứ từ các nguồn tài liệu, ý kiến của nhân chứng; xác định được tọa độ thực địa. Tuy nhiên, vì đặc thù thời chiến tranh, các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo bí mật nên đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào (văn bản, sơ đồ) ghi lại, vẽ lại vị trí của các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong kháng chiến.

Để việc xác minh, tìm lại vị trí nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong kháng chiến có hiệu quả; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kêu gọi các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nếu biết thông tin về vị trí các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong kháng chiến, xin gửi về Phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (địa chỉ: 67 Bà Triệu, thành phố Kon Tum; số điện thoại 0961.164.659 - gặp đồng chí Dương Thị Mộng Thu) hoặc gửi về Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Thông tin đề nghị ghi theo mẫu:

(1) Tên cơ quan, đơn vị của tỉnh trong kháng chiến...............................;

(2) Đóng tại vị trí (ghi rõ địa danh cũ và địa danh mới hiện nay)..........;

(3) Trong thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)................................;

(4) Họ, tên, năm sinh (tuổi) của người cung cấp; địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên hệ........................................................

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop