thong-tin-nguoi-phat-ngon-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh

Thông tin người phát ngôn của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Thông tin người phát ngôn của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Thông tin người phát ngôn của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Đồng chí: Vũ Mạnh Hải
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Số điện thoại: 0903.556677
Email: vumanhhaikt@gmail.com.

Xem Quyết định tại đây!

Từ khóa:

Top page Desktop