thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Thủ tục hành chính Lĩnh vực đất đai ban hành theo quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 10/10/2019  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, gồm: 01 thủ tục; dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2

 

STT

Lĩnh vực đất đai:

01

Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (đối với quỹ đất đã được UBND tỉnh Kon Tum giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum).

Từ khóa:

Top page Desktop