tiep-nhan-ho-so-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Article

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 309/UBND-NC chỉ đạo về việc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát, lập danh mục các TTHC có thể thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Niêm yết, công khai các TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính; sửa đổi quy trình xử lý TTHC phù hợp với việc thực hiện qua dịch vụ bưu chính; ký kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh để kịp thời thực hiện tại cơ quan, địa phương.
Yêu cầu Bưu điện tỉnh tổ chức khảo sát, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; công bố việc thu phí, lệ phí giải quyết TTHC và giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định; phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng và thực hiện quy trình tiếp nhận, trả kết quả phù hợp với các quy định về giải quyết TTHC và đảm bảo lợi ích cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ.
Để đảm bảo việc thực hiện, UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát Bưu điện tỉnh trong cung cấp dịch vụ; xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện; đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, đề xuất UBND tỉnh giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc cung ứng dịch vụ bưu chính; tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.
Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, có thể lựa chọn một trong 03 hình thức: Gửi hồ sơ giải quyết TTHC; nhận kết quả giải quyết TTHC; gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC./.

Văn phòng
 

Top page Desktop