tinh-hinh-thu-hut-dau-tu-tai-khu-cong-nghiep-sao-mai

Tình hình thu hút đầu tư tại Khu Công nghiệp Sao Mai

Tình hình thu hút đầu tư tại Khu Công nghiệp Sao Mai

Tình hình thu hút đầu tư tại Khu Công nghiệp Sao Mai (đến 3/2021)

STT

Tên dự án

Nhà đầu tư

Diện tích
đất (m2)

Số vốn đăng ký (triệu đồng)

Mục tiêu, quy mô

1

Nhà máy sản xuất nước giải khát và nước uống từ dược liệu

Công ty TNHH MTV Phương Phong Linh

                50.000

               80.000

Nhà máy sản xuất nước giải  khát và nước uống từdược liệu

-Công suất thiết kế:

+ Giai đoạn 1: Sản xuất nước uống từdược liệu 600.000 lít/năm

+ Giai đoạn 2: Sản xuất nước uống từ dược liệu 990.000 lít/năm

-Sản phẩm dịch vụ cung cấp: Nước uống từdược liệuvà nước uống giải khát các loại

2

Nhà máy sơ chế và chế biến dược liệu

Công ty TNHH chế biến nông sản Sao Mai

                49.924

               80.000

Nhà máy sơ chế và chế biến dược liệu

-Công suất thiết kế:

+ Giai đoạn 1: Sản xuất thực phẩm chức năng 350 triệu viên/năm tương đương 2.705 tấn thành phẩm.; nấu cao dược liệu 400 tấn/năm tương đương 400 tấn thành phẩm.

+ Giai đoạn 2: Sản xuất thực phẩm chức năng 550 triệu viên/năm tương đương 4.250 tấn thành phẩm; nấu cao dược liệu 600 tấn/năm tương đương 600 tấn thành phẩm.-Sản phẩm dịch vụ cung cấp: Các sản phẩm thực phẩm chức năng và cao dược liệu

 

Tổng cộng

 

 

       99.924

160.000

 

Top page Desktop