nha-may-cap-nuoc-cua-khau-quoc-te-bo-y

Nhà máy cấp nước cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Nhà máy cấp nước cửa khẩu quốc tế Bờ Y

1. Tên chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM

Địa chỉ: Khu I, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

2. Tên dự án: NHÀ MÁY CẤP NƯỚC CỬA KHẨU BỜ Y

Địa điểm: Khu I, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

3. Diện tích: 2100m2

4. Mục tiêu, quy mô dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước công suất 2000m3/ngày đêm, phục vụ khu kinh tế Bờ Y

5. Vốn đầu tư: 45 tỷ đồng

6. Tiến độ thực hiện dự án: 2007-2012 ( đã hoàn thành )

nhà máy cấp nước cửa khẩu Bờ Y

                                               ( Nhà máy cấp nước cửa khẩu Bờ Y )

Top page Desktop