trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-kon-tum-se-duoc-khai-truong-vao-sang-ngay-187-toi

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum sẽ được khai trương vào sáng ngày 18/7 tới

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum sẽ được khai trương vào sáng ngày 18/7 tới

Article

Với phương châm “Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ”, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum sẽ được khai trương vào sáng ngày 18/7 tới, tại số 70, đường Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Ngay sau Lễ khai trương, 1.170 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, hỗ trợ đầu tư, xuất bản in ấn, tư pháp…thuộc thẩm quyền giải quyết của 19 Sở, ban, ngành của tỉnh sẽ được tập trung giải quyết tại 20 quầy giao dịch của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

19 Sở, ban, ngành có thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm gồm: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn và Sở Giao thông vận tải.

Việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh của UBND tỉnh Kon Tum thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc đổi mới cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước; bảo đảm các thủ tục được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định; cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Theo kontum.gov.vn

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop