tu-hao-kon-tum

Tự hào Kon Tum

Tự hào Kon Tum

Article

Ngày 12/8/1991, Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 9 ra Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Sau 28 năm xây dựng và phát triển, Kon Tum đạt được những kết quả tích cực, kinh tế-xã hội phát triển vượt bậc, quốc phòng- an ninh bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao...

Thời gian đầu mới tái lập tỉnh, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, kinh tế- xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Kon Tum từng bước được đầu tư, tạo đà cho sự phát triển.

Nhiều nghị quyết đúng đắn, mang tính đột phá của Tỉnh ủy trong các thời kỳ đã được ban hành kịp thời làm cơ sở để các cấp chính quyền triển khai trong thực tiễn của tỉnh, đưa kinh tế- xã hội từng bước phát triển, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa…

Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, nhất là đầu tư xây dựng 3 vùng kinh tế động lực, phát triển lâm nghiệp, phát triển cao su tiểu điền và cà phê xứ lạnh, triển khai một số chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững...

Nhờ có hướng đi đúng, kinh tế-xã hội của tỉnh không ngừng phát triển. Đến năm 2019, tổng diện tích cây trồng hàng năm đạt trên 74.000 ha, diện tích cây lâu năm gần 101.000 ha, đàn gia súc gia cầm trên 500.000 con. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2018 tăng 8,10% so với năm 2017; tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn năm 2018 đạt 2.530 tỷ đồng, tăng 2,51% so với năm 2017. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển; có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tất cả các xã đều có đường ô tô vào đến trung tâm xã và có điện lưới quốc gia; hiện có gần 99% số hộ được sử dụng điện và gần 89% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại đạt được nhiều thành quả quan trọng; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, kiện toàn; hình ảnh của tỉnh Kon Tum ngày càng được khẳng định với bạn bè trong và ngoài nước.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV xác định tập trung phát triển 3 vùng kinh tế động lực: thành phố Kon Tum gắn với khu công nghiệp Hòa Bình và các đô thị mới; vùng kinh tế động lực huyện Ngọc Hồi gắn với khu cửa khẩu quốc tế Bờ Y; vùng kinh tế động lực huyện Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen - là những đặc trưng riêng của Kon Tum, đang có những đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, tác động lan tỏa tích cực đến các vùng khác trong tỉnh.

Việc đầu tư nâng cấp thành phố Kon Tum đạt 70% tiêu chuẩn của đô thị loại II; quy hoạch trung tâm hành chính mới của tỉnh và xây dựng các khu đô thị mới gồm phía nam cầu Đăk Bla, khu đô thị sân bay cũ, khu đô thị Bắc Duy Tân, khu dân cư Hoàng Thành, khu dân cư phía Bắc và phía Nam thành phố Kon Tum... được triển khai tích cực. Các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh được đầu tư nâng cấp để thu hút đầu tư.

Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh được cải thiện đáng kể.

Trong điều kiện khó khăn chung nhưng với chủ trương, biện pháp phù hợp và sự nỗ lực cố gắng của tỉnh, hệ thống kết cấu hạ tầng được tiếp tục đầu tư hoàn thiện, nhất là các Quốc lộ 24, 14C, 40, đường Hồ Chí Minh, đường Đông Trường Sơn, đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Ngọc Linh, hệ thống đường liên xã và giao thông nông thôn đi lại thông suốt hai mùa; bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi theo chuẩn nông thôn mới...

Kon Tum là 1 trong 5 tỉnh của Việt Nam thuộc khu vực Tam giác phát triển, với lợi thế về địa lý kinh tế (cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, hệ thống đường quốc lộ), cùng với nhu cầu “tiếp cận Biển Đông” của các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, tỉnh Kon Tum đã có những bước đi cụ thể trong việc tăng cường hợp tác với các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển và các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm khai thác những tiềm năng, lợi thế so sánh.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, Kon Tum tiếp tục tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lưới và hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch...; tiếp tục đầu tư cho 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh; thực hiện tái cơ cấu đồng bộ nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh, trong đó phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hình thành và phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Đăk Hà, Kon Plông, Ia H’Drai...; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghiệp của tỉnh có thế mạnh như chế biến giấy và bột giấy, chế biến sâu cà phê, cao su, sắn và một số nông sản chủ lực khác.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ nêu trên, Kon Tum chú trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị có đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả…, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng- an ninh trong mọi tình huống, xây dựng Kon Tum ổn định và phát triển bền vững.

Theo baokontum.com.vn

Từ khóa:

Top page Desktop