uy-ban-nhan-dan-tinh-kon-tum-chi-dao-trien-khai-thuc-hien-cac-nhiem-vu-trong-tam

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Article

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 975/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chủ động, tích cực tập trung thúc đẩy tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công các dự án mới năm 2024.

- Tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường, phòng chống gian lận thương mại; thực hiện tốt an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng yếu thế, người nghèo, người lao động, người dân khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống thiên tai, hạn hán, thiếu nước, sạt lở, cháy rừng... và đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, đời sống Nhân dân; chủ động phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

- Tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), đồng thời tạo thuận lợi, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ,... để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay để tăng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân.

- Triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra chống thất thu ngân sách, gian lận thuế, chấn chỉnh công tác hoàn thuế. Kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, triệt để tiết kiệm chi.

- Tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, nhất là trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2023 và Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2023.

- Chủ động, quyết liệt xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản trên địa bàn. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không phù hợp.

- Chủ động phương án cung ứng, truyền tải, điều tiết nguồn điện để đảm bảo cung ứng điện, tuyệt đối không để thiếu điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định các tiêu cực, vi phạm (nếu có).

- Chú trọng giải quyết hiệu quả các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, không để tập trung đông người ảnh hưởng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Rà roát, theo dõi và sớm giải quyết triệt để, đúng pháp luật các vụ việc đang tồn tại về tranh chấp, khiếu kiện đất đai, môi trường, vấn đề tôn giáo, dân tộc...

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền, định hướng dư luận; chủ động thông tin kịp thời, khách quan, chính xác, không tô hồng, không bôi đen, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin, tạo khí thế, xung lực, truyền cảm hứng cho người dân và doanh nghiệp.

- Chủ động, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng để triển khai thực hiện ngay theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền về các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình trong phạm vi, lĩnh vực quản lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

 

Top page Desktop