uy-quyen-thuc-hien-dich-vu-su-nghiep-cong-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Ủy quyền thực hiện dịch vụ sự nghiệp công tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ủy quyền thực hiện dịch vụ sự nghiệp công tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ngày 29/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực kinh tế và xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Kon Tum.

Theo đó, ủy quyền Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực kinh tế và xây dựng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y phù hợp, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kinh tế và xây dựng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được ủy quyền theo Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh: (1) Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (trong trường hợp dịch vụ này có định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành để làm cơ sở đặt hàng cho doanh nghiệp thực hiện); (2) Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng; (3) Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc xây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; (4) Dịch vụ chiếu sáng đô thị; (5) Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung.

Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kinh tế và xây dựng thay đổi so với quy định tại Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 1392/QĐ-UBND của UBND tỉnh mà không dẫn đến phải điều chỉnh nội dung ủy quyền thì Ban Quản lý Khu kinh tế vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định ủy quyền này.

Thời gian ủy quyền là 5 năm kể từ ngày ban hành Quyết định. Quyết định này thay thế Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh.

BBT

Top page Desktop