Post

Doanh nghiệp tham gia thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn được ...

Theo dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp tham gia cơ chế thử nghiệm được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về tư vấn, chuyển giao công nghệ, chính sách tín dụng xanh, trái phiếu xanh, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, chính sách đất đai.

Post

Hỗ trợ phát triển nguồn ngân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngân sách nhà nước chi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tổ chức khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp; khởi sự kinh doanh; đào tạo trực tiếp tại DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; đào tạo trực tuyến qua công cụ dạy học trực tuyến có sẵn.

Post

Chuyển các văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Nhằm kịp thời, phổ biến tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực nêu trên đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Post

Hướng dẫn xử phạt hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới đất liền

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 82/2022/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Post

Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân ...

Nhằm góp phần tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

Post

Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh n...

Theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, mức lãi suất hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định.

Post

Tiếp tục triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí trên toàn quốc

Với nỗi lực tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bênh covid-19, Tổng cục Hải quan đã hoàn tất việc triển khai cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 

Post

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu t...

Căn cứ Luật đầu tư; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định số 31/2021/NĐ-CP); Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (Nghị định số 29/NĐ-CP); Quyết định số 778/QĐ-BKHĐT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Post

Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh do...

 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 167/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" với mục tiêu tổng quát là huy động nguồn lực xã hội, từng bước phát triển hệ sinh thái hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bền vững, đóng góp tích cực trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống cho người thu nhập thấp, người yếu thế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Post

Sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ ngườ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Hướng dẫn thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép...

Sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ban quản lý Khu kinh tế hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum một số nội dung sau:

Post

Quy định về ký quỹ thực hiện dự án đầu tư trong Khu kinh tế, khu cô...

1. Các dự án phải thực hiện ký quỹ([1])

Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây:

 

[1] Điều 43 Luật Đầu tư

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Cửa...

Theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Nghĩa Lào (Công ty) tại văn bản số  01/CV-CTy, ngày 07/05/2021 về việc xin rút hồ sơ điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư. Ngày 11/5/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành văn bản số 344/BQLKKT-QLĐT về việc trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Cửa hàng Xăng dầu Nghĩa Lào gửi Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum và Công ty.              

Post

Đề xuất đăng ký hỗ trợ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển đến các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La văn bản số 982/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 26/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh V/v đề xuất đăng ký hỗ trợ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 từ Qũy Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Post

Chương trình xếp hạng và tôn vinh doanh nghiệp năm 2020

BQLKKT thông báo đến các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La tham gia chương trình Chương trình xếp hạng và tôn vinh doanh nghiệp năm 2020 do VCCI tổ chức.

Top page Desktop