Post

Thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ c...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước; kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức, viên chức; tiếp nhận các ý kiến đóng góp về quy trình, thủ tục hành chính, các thông tin, vướng mắc của các cá nhân, tổ chức, cụ thể như sau:

Post

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2070/UBND-KTTH ngày 13 tháng 6 năm 2024 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, theo đó yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1004/UBND-KTTH ngày 26/3/2024.

Post

Hướng dẫn sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chín...

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông tin, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về việc sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính và hướng dẫn giải pháp thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính bằng mã QR trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cụ thể như sau:

Post

Thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại KCN Hòa...

Ngày 29/5/2024, tại Khu Công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kon Tum do đồng chí  Rơ Chăm Long – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum tới thăm, tặng quà công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn của hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Công Danh và Công ty TNHH MTV Lợi Lợi nhân dịp “Tháng Công nhân” 2024.

Post

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải...

 Ngày 28 tháng 5 năm 2024 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, theo đó phê duyệt Quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính Công bố dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Post

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương tr...

Ban quản lý khu kinh tế vừa ban hành văn bản số 640/BQLKKT-QLĐT gửi các Doanh nghiệp, Cơ sở SXKD trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum về đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ dự kiến thực hiện từ năm 2025.

Post

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ...

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa TTHC tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024, yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách TTHC tại các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm năm 2024, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể.

Post

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục...

Ngày 15 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1655/UBND-TTHCC về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, theo đó chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Post

Kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy chế biến chanh dây của Công ty TN...

Chiều ngày 08 tháng 5 năm 2024 đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan (Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Phát triển nông thôn - trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã đi kiểm tra thực tế công tác xây dựng cơ sở chế biến chanh dây, việc phát triển vùng nguyên liệu mía đường, chanh dây trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Post

Tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động tr...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 01 tháng 5 năm 2024. Ngày 07/5/2024, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1549/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Post

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là thành viên Tổ Công tác triển...

Ngày 06 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND về Kiện toàn Tổ Công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác).

Post

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính t...

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh có Văn bản số 1001/BCĐ-NC yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Post

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công ...

Ngày 19/3, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 331/BQLKKT-QLĐT gửi các doanh nghiệp, Cơ sở SXKD trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum, biết đăng ký tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Post

Nội dung cơ bản mới của Luật Đất đai năm 2024

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai (Luật số 31/2024/QH15). Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều.

Post

Ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu...

Căn cứ theo các quy định hiện hành, ngày 22 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Giấy ủy quyền số 624/GUQ-UBND, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Đôn đốc thực hiện rà soát tiến độ, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

Ngày 21/02, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 210/BQLKKT-QLĐT về việc tiếp tục đôn đốc thực hiện rà soát tiến độ, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định gửi các Doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum biết, thực hiện. Theo đó:

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum: Nâng cao hiệu quả công tác th...

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào KKT, các KCN; tăng cường công tác kết nối nhà đầu tư, doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước.

Post

UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát ...

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 59/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, theo đó năm 2024 công tác cải cách, kiểm soát TTHC tập trung trọng điểm vào các nội dụng cụ thể sau:

Top page Desktop