ban-hanh-ke-hoach-huong-ung-“ngay-nuoc-the-gioi-223”-nam-2019

Ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Nước thế giới (22/3)” năm 2019

Ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Nước thế giới (22/3)” năm 2019

Article

Ngày 18/3, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Kế hoạch số 23/KH-BQLKKT về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Nước thế giới (22/3)” năm 2019 trên địa bàn Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Ngày Nước thế giới (22/3) năm 2019 với chủ đề “Nước cho tất cả, không để ai bị bỏ lại phía sau” hướng đến việc tuyên truyền, vận động khả năng tiếp cận với nước sạch của các nhóm xã hội nhằm mục tiêu phát triển bền vững, nhằm nâng cao nhận thức đối với cán bộ công nhân viên chức cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các KCN, KKT và bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, tạo một bước chuyển biến mới trong công tác quản lý và sử dụng nước sạch.

Tác động và nâng cao nhận thức đối với tập thể các Phòng, đơn vị trực thuộc; các nhà đầu tư, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT và đối với từng cán bộ, công chức, nhân viên lao động về vai trò của nước sạch, trách nhiệm đối với cuộc sống, với xã hội, với cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư. Tạo thói quen trong ý thức và hành động nhằm đảo bảm việc sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm.

Xem Kế hoạch tại đây!

N.H

Top page Desktop