cap-giay-phep-moi-truong-cho-du-an-cua-nha-dau-tu-trong-khu-cong-nghiep-hoa-binh-thanh-pho-kon-tum

Cấp Giấy phép môi trường cho dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Cấp Giấy phép môi trường cho dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Article

Ngày 19 tháng 2 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã cấp Giấy phép môi trường số 73/GPMT-UBND cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển Protech Food (tại Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum), cụ thể:

* Thông tin dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất, chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh.

- Địa điểm hoạt động: Lô C1, Khu công nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Giấy đăng ký kinh doanh: Giấy  chứng  nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 6101281693 (đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 4 năm 2021; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 17 tháng 3 năm 2023 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp).

- Mã số thuế: 6101281693.

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất, chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh.

- Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư:

+ Các sản phẩm từ sữa dê là 1.797,12  ngàn lít/năm.

+ Thực phẩm bổ sung là 9.000 ngàn lít/năm. (trong đó: Nước giải khát có gas là 900 ngàn lít/năm; Nước giải khát không có gas là 8.100 ngàn lít/năm).     

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là 9 tấn/năm.

+ Diện tích sử dụng đất của dự án là41.690 m2.

+ Phân loại dự án: Nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, tổng số vốn đầu tư 94.000.000.000 đồng).

* Nội dung cấp phép môi trường: Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép được cấp; Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép được cấp; Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép được cấp; Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép được cấp; Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép được cấp.

* Các yêu cầu đối với nhà đầu tư được cấp phép môi trường

- Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

- Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, chất thải để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luậtvề bảo vệ môi trường.

- Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

- Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép theo quy định

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop