cap-phep-bao-ve-moi-truong-cho-du-an-nha-may-gia-cong-kinh-cuong-luc-va-san-xuat-cac-cau-kien-sat-tai-khu-cong-nghiep-hoa-binh

Cấp phép bảo vệ môi trường cho dự án Nhà máy gia công kính cường lực và sản xuất các cấu kiện sắt tại Khu công nghiệp Hòa Bình

Cấp phép bảo vệ môi trường cho dự án Nhà máy gia công kính cường lực và sản xuất các cấu kiện sắt tại Khu công nghiệp Hòa Bình

Article

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum vừa ban hành văn bản số 04/GPMT-UBND về cấp phép bảo vệ môi trường cho Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Kon Tum được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự ánNhà máy gia công kính cường lực và sản xuất các cấu kiện sắt tại lô C4C, Khu công nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Về nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo, gồm: Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường; Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường; Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường và yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Kon Tum có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau: Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường; Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng; Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật; Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường; Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Thời hạn của Giấy phép: 10 năm tính từ ngày ký giấy phép.

Trước đố, dự án đầu tư Nhà máy gia công kính cường lực và sản xuất các cấu kiện sắt đã được Ban quản lý Khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án với Công suất thiết kế: Kính cường lực: 600.000 m2/năm; Cấu kiện nhôm, sắt, inox, nhựa lõi thép: 50 tấn/năm.

Đào Nguyên Hòa - Phòng Quản lý đầu tư

Top page Desktop