Post

Cấp Giấy phép môi trường dự án Nhà máy chế biến gỗ trong Khu công n...

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã cấp Giấy phép môi trường số 09/GPMT-UBND cho Xí nghiệp Lâm Tùng được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy chế biến gỗ Lâm Tùng (tại Lô C4, Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum).

Post

Cấp Giấy phép môi trường dự án Nhà máy sản xuất dây thun trong Khu ...

Ngày 02 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã cấp Giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND cho Công ty TNHH MTV Lợi Lợi được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất dây thun (tại Lô D6, Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum).

Post

Cấp Giấy phép môi trường cho dự án của nhà đầu tư trong Khu công ng...

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã cấp Giấy phép môi trường số 05/GPMT-UBND cho Công ty TNHH TM-DV XNK Cát Vũ-Chi nhánh Kon Tum được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy chế biến ván dăm và các sản phẩm từ gỗ (tại Lô C7, Khu công nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Post

Cấp phép bảo vệ môi trường cho dự án Nhà máy gia công kính cường lự...

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum vừa ban hành văn bản số 04/GPMT-UBND về cấp phép bảo vệ môi trường cho Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Kon Tum được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự ánNhà máy gia công kính cường lực và sản xuất các cấu kiện sắt tại lô C4C, Khu công nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Post

Tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân cả nước Việt Nam...

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo định ...

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Post

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 2109-CV/BTGTU ngày 04-12-2023 và đề nghị của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại Văn bản số 82-CV/BTGĐUK, ngày 05-12-2023. Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như sau:

Post

Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong ...

Nhằm phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh, thực hiện Công văn số 6892/BTNMT-KSONMT ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 29/8/2023 UBND tỉnh ban hành văn bản số 2822/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu:

Post

Lập thủ tục cấp giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường nă...

Căn cứ quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Post

Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý c...

Thực hiện chỉ đạo của  Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 3244/UBND-NNTN, ngày 29/9/2022 về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, người lao động, nhất là người đứng đầu doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngày 07/10, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 978/BQLKKT-XDTNMT về tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp.

Post

Kế hoạch tháng hành động vì môi trường thế giới 05 tháng 6 và Ngày ...

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 “Sống hài hòa với thiên nhiên” và Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Post

Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại KKT, các KCN

Thực hiện các quy định về Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong BVMT; Quyết định số 1216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Post

Kết quả xét nghiệm mẫu nước quý 1/2021 tại Nhà máy cấp nước trung t...

1. Tên đơn vị cấp nước: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

2. Địa chỉ: Thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

3. Công suất thiết kế 2000 m3/ngày.đêm. Tổng số HGĐ được cung cấp nước: 1.350 hộ.

 4. Nguồn nước nguyên liệu: Nguồn nước mặt từ suối ĐăkHNiêng chảy vào hồ chứa Lạc Long Quân, bơm lên xử lý.

Post

Hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 426/BQLKKT-XDTNMT gửi đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; KKT, các KCN, CCN Đăk La; Các Phòng, đơn vị trực thuộc BQL Khu kinh tế về hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020

Post

Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ thống nhất...

Thực hiện Kế hoạch số 2532/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Kon Tum Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn (CTR), Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các KCN, CCN Đăk La.

Top page Desktop