tham-gia-cac-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2024

Tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024

Tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024

Article

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân cả nước Việt Nam...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 726/UBND, ngày 04/3/2024 và đề nghị của Sở Công thương tại Văn bản số 435/SCT-QLNL, ngày 01/03/2024 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị:

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên cơ quan tham gia hưởng ứng tích cực Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024; vận động người thân và gia đình cùng tắt đèn và các thiết bi điện không cần thiết của gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất năm 2024.

Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024.

- Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất nhằm thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào Chiến dịch

- Phòng Quản lý Đầu tư tham mưu lãnh đạo Ban triển khai đến các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng tích cực chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 bằng việc vận động gia đình, người thân cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết tại đơn vị và gia đình trong thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop