ket-qua-xet-nghiem-mau-nuoc-quy-12021-tai-nha-may-cap-nuoc-trung-tam-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Kết quả xét nghiệm mẫu nước quý 1/2021 tại Nhà máy cấp nước trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Kết quả xét nghiệm mẫu nước quý 1/2021 tại Nhà máy cấp nước trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

1. Tên đơn vị cấp nước: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

2. Địa chỉ: Thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

3. Công suất thiết kế 2000 m3/ngày.đêm. Tổng số HGĐ được cung cấp nước: 1.350 hộ.

 4. Nguồn nước nguyên liệu: Nguồn nước mặt từ suối ĐăkHNiêng chảy vào hồ chứa Lạc Long Quân, bơm lên xử lý.

B. HỒ SƠ THEO DÕI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC.

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước, tần suất thực hiện nội kiểm và chế độ thông tin báo cáo.

 

Hồ sơ quản lý chất lượng nước

Số lượng mẫu và các thông số thử nghiệm nội kiểm trong kỳ báo cáo

 

 

Tần suất thực hiện nội kiểm

 

 

Chế độ thông tin báo cáo

 

 

Biện pháp khắc phục

 

Lập hồ sơ

 

Hồ sơ đầy đủ theo quy định

Nếu không đầy đủ thì thiếu tài liệu gì

Không

02 mẫu, thử nghiệm 13 chỉ tiêu

01 quý/ lần (02 mẫu)

 

Đúng quy định

 

Không

2. Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước trong kỳ báo cáo.

- Tổng số mẫu nước làm thử nghiệm: 02 mẫu, xét nghiệm 13 chỉ tiêu tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum (có kết quả thử nghiệm kèm theo).

- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn:

+ 02/02 mẫu đạt quy chuẩn.

+ Tỷ lệ mẫu đạt quy chuẩn: 100 %

-  Tổng số mẫu không đạt quy chuẩn: 0 mẫu.

+ Tỷ lệ mẫu không đạt quy chuẩn 0%.

 + Các chỉ tiêu không đạt: Không.       

C.KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM: Trong quý không có ngoại kiểm.  

Xem phiếu kết quả xét nghiệm tại đây!

BBT

 

Top page Desktop