thuc-hien-cong-tac-bvmt-tai-cac-cssx-kinh-doanh-tai-kkt-cac-kcn-ccn

Thực hiện công tác BVMT tại các CSSX kinh doanh tại KKT, các KCN, CCN

Thực hiện công tác BVMT tại các CSSX kinh doanh tại KKT, các KCN, CCN

Article

 Thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định 40/2019/NĐ-CP).

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành văn bản số 775/BQLKKT-XDTNMT yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đăk La nghiêm túc tổ chức thực hiện đầy đủ các công việc sau:

1. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trong các hồ sơ môi trường đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận; khi có sự thay đổi về quy mô, công suất, thiết kế dẫn đến sự thay đổi các tác động môi trường theo chiều hướng xấu đi, đề nghị các cơ sở liên hệ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan chức năng để đăng ký bổ sung các thủ tục liên quan đến môi trường theo quy định;

2. Đầu tư, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, hệ thống giảm thiểu tiếng ồn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến các cơ sở xung quanh và nhân dân quanh vùng;

3. Thực hiện quan trắc các thành phần môi trường định kỳ theo cam kết trong các hồ sơ về môi trường đã được xác nhận, phê duyệt, báo cáo kết quả về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, TP Kon Tum liên quan để theo dõi, quản lý;

4. Đối với lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:

- Tiến hành phân định, phân loại riêng với chất thải nguy hại, trường hợp không thể phân loại được thì phải quản lý theo quy định về chất thải nguy hại; Tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. Tuyệt đối không được tự ý đốt, chôn lấp trong phạm vi cơ sở;

- Định kỳ báo cáo tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

5. Đối với các cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại (CTNH) đề nghị:

- Đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum theo quy định; Có biện pháp giảm thiểu phát sinh CTNH; tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng CTNH phải báo cáo và quản lý; Bố trí khu vực lưu giữ tạm thời CTNH; lưu giữ CTNH trong các thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định; tuyệt đối không được đốt, chôn lấp trong phạm vi cơ sở;

- Trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở, chủ nguồn thải CTNH phải ký hợp đồng để chuyển giao CTNH với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp theo quy định; Không được bán hoặc chuyển giao cho các đơn vị không có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH

- Định kỳ báo cáo về việc lưu giữ CTNH tại cơ sở phát sinh với Sở Tài nguyên và Môi trường; Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ CTNH, báo cáo quản lý CTNH và các hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý CTNH theo quy định;

- Khi chấm dứt hoạt động phát sinh CTNH, phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian không quá 06 tháng theo quy định của pháp luật.

6. Tiến hành dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực cơ sở, chăm sóc, trồng mới cây xanh xung quanh theo đúng cam kết hoặc quy định tại các hồ sơ về môi trường đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận;

7. Các cơ sở sản xuất gồm: Nhà máy chế biến mủ cao su Vạn Phát (địa chỉ: Thôn 5, TT Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) thuộc Công ty TNHH Vạn Lợi; nhà máy chế biến mủ cao su Vạn Lợi (địa chỉ: thôn Nông Nhày 2, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi) thuộc công ty TNHH Cao su Đại Lợi Kon Tum; Nhà máy chế biến tinh bột sắn Kon Tum (địa chỉ: thôn Nông Nhày 2, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi) thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Phú Yên; Nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Lợi (địa chỉ: thôn 5 TT Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) thuộc Công ty TNHH MTV Thuận Lợi; Nhà máy chế biến mủ cao su Ngọc Hồi (địa chỉ: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi) thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum ngoài thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, yêu cầu thực hiện thêm các nội dung sau:

- Phải có hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 theo quy định tại Khoản 18, Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP. Thời hạn hoàn thành hệ thống quản lý môi trường trước ngày 31/12/2020 đối với các cơ sở đang hoạt động. 

- Có kế hoạch xây lắp công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, hoàn thành trước 31/12/2020. Căn cứ vào đặc điểm của tải lượng dòng thải có thể chọn giải pháp kỹ thuật của công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quy định tại điểm 6 Khoản 19 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

BBT

Top page Desktop