cong-bo-danh-sach-thuong-nhan-duoc-thuc-hien-hoat-dong-thuong-mai-bien-gioi-qua-cua-khau-quoc-te-bo-y-dot-2

Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (đợt 2).

Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (đợt 2).

Article

Ngày 20/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum năm 2019 (đợt 2).

Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, thương nhân được công bố tại Quyết định này có trách nhiệm gửi báo cáo về Sở Công Thương tỉnh Kon Tum theo mẫu quy định để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Xem Quyết định tại đây!

N.H

Top page Desktop