cong-bo-danh-sach-thuong-nhan-duoc-thuc-hien-hoat-dong-thuong-mai-bien-gioi-viet-nam-lao-qua-cua-khau-quoc-te-bo-y

Công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ngày 07/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

Theo đó Thương nhân được công bố có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trao đổi, mua bán hàng hóa qua biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 27 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và các quy định có liên quan

Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, thương nhân được công bố tại Quyết định này có trách nhiệm gửi báo cáo về Sở Công Thương tỉnh Kon Tum theo mẫu quy định để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

Xem Quyết định tại đây!

Từ khóa:

Top page Desktop