dai-hoi-chi-doan-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum-lan-thu-iii-nhiem-ky-2024-2027

Đại hội Chi đoàn Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2027

Đại hội Chi đoàn Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2027

Article

Chiều ngày 03 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường trụ sở cơ quan, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2027 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2027 và bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2024-2027.

Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Mạnh Hải - Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; đồng chí Phạm Như Anh Tuấn - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, các đồng chí là nguyên là Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở và toàn thể đoàn viên Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2022-2024. Qua đánh giá, trong nhiệm kỳ 2022-2024, Ban Chấp hành Chi đoàn đã chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; trang bị cho đoàn viên, thanh niên kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các hoạt động phong trào đoàn tại cơ quan trong nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới. Nội dung các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Vì một Việt Nam xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”,  “Ngày Chủ nhật xanh , Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”… được Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực và tổ chức thực hiện có hiệu quả, thu hút được đoàn viên, thanh niên tham gia. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào, các hoạt động thực tiễn, tổ chức đoàn trong cơ quan đã từng bước được củng cố và phát triển; công tác vận động tập hợp đoàn viên, thanh niên có những chuyển biến tích cực; đội ngũ đoàn viên từng bước trưởng thành cả về trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn; số đoàn viên ưu tú xuất hiện ngày càng nhiều, trong nhiệm kỳ vừa qua đã có 02 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng, 06 đồng chí được công nhận cảm tình Đảng và đang được tiếp tục bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, đồng chí Vũ Mạnh Hải - Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ghi nhận, đánh giá giá cao những kết quả đạt được của Chi đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng có những ý kiến chỉ đạo sâu sát cho hoạt động của Chi đoàn trong thời gian tới; bày tỏ sự tin tưởng của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan đối với đội ngũ đoàn viên của Chi đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục có những cống hiến, đóng góp vào thành tích chung của cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và tin tưởng trong nhiệm kỳ 2024-2027 công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực và dành được những kết quả đáng khích lệ.

Biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc Chi đoàn đã đạt được, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Như Anh Tuấn - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị Chi đoàn cần phải quan tâm, gắn các cuộc vận động, các phong trào của Đoàn cấp trên phát động, các chương trình công tác, các hoạt động của của tổ chức Đoàn với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ quan. Chi đoàn phải tập hợp, vận động được đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực cần đến vai trò xung kích của tuổi trẻ; thực hiện tốt những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đội ngũ cán bộ Đoàn phải năng động, sáng tạo trong công tác vận động và tổ chức thực hiện; đoàn viên thanh niên phải thể hiện rõ vai trò đầu tầu, gương mẫu “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Chi đoàn cần chủ động mạnh dạn đăng ký với cấp uỷ, chính quyền cơ quan để đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Chi đoàn phải xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để thực hiện đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2024-2027. Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2024-2027 gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đăng Huy tái cử Bí thư Chi đoàn, đồng chí Trương Thanh Tân-Phó Bí thư Chi đoàn và đồng Trịnh Kim Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội và kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh nhiên trong Chi đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết khả năng, lòng nhiệt huyết, bằng hành động thiết thực, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng).

Top page Desktop