gia-han-tien-do-su-dung-dat-cho-cong-ty-tnhh-mtv-tien-anh-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu

Gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt để thực hiện dự án đầu tư

Gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt để thực hiện dự án đầu tư

Article

Ngày 28/06/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 71/QĐ-BQLKKT về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt để thực hiện dự án đầu tư. Theo đó:

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thống nhất gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng cho Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất, chế biến gỗ Tiến Anh Đạt đối với khu đất đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho thuê đất theo Quyết định số 96/QĐ-BQLKKT ngày 14 tháng 11 năm 2017 để thực hiện hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất, chế biến gỗ Tiến Anh Đạt. Cụ thể:

- Thời gian gia hạn sử dụng đất: 24 tháng tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

- Lý do gia hạn: Việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ tại Quyết định số 05/QĐ-TAĐ ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt và được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013; khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có Thông báo số 51/TB-BQLKKT ngày 19/6/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt đã có Đơn đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất.

Xem quyết định tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop