thu-hoi-mot-phan-dien-tich-dat-trong-khu-cong-nghiep-hoa-binh-va-cho-cong-ty-tnhh-mtv-thinh-phuoc-kon-tum-thue-dat-de-thuc-hien-du-an

Thu hồi một phần diện tích đất trong Khu công nghiệp Hòa Bình và cho Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án.

Thu hồi một phần diện tích đất trong Khu công nghiệp Hòa Bình và cho Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án.

Article

Ngày 02 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp Kon Tum thuê đất (nay là Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế) và cho Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy gia công kính cường lực, cấu kiện nhôm, sắt, innox, nhựa lõi thép (tại Lô C4C, Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), với diện tích là 6.435 m2, thời hạn thuê đất đến ngày 07 tháng 12 năm 2057, hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Căn cứ Quyết định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức sử dụng đất nộp tiền phí và lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao đất trên thực địa cho tổ chức sử dụng đất; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế (thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) có trách nhiệm xử lý dứt điểm các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến thuê đất, thuê hạ tầng (nếu có) đối với phần diện tích đất thu hồi nói trên theo đúng quy định pháp luật; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa theo quy định.

Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Kon Tum có trách nhiệm quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên theo đúng quy định pháp luật..

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop